← Zpět na hlavní stranu

10 tipů na koupi stavebního pozemku, aneb na co si dát pozor při jeho výběru.

Koupě stavebního pozemku je zásadním krokem pro budoucí výstavbu vašeho vysněného domu. Aby vám tento krok přinesl úspěch a uspokojení, je důležité pečlivě zvážit několik klíčových aspektů a provést důkladný průzkum. V tomto článku se seznámíme s nejdůležitějšími faktory, které byste měli zohlednit při výběru stavebního pozemku, a jak se vyhnout případným problémům, které by vás mohly potkat.

1. Územní plán a zastavitelnost pozemku

Územní plán obce nebo města je základním dokumentem, který určuje, zda je pozemek určen k výstavbě nebo ne. Zjistěte, zda je pozemek zařazen do zastavitelné oblasti a zda je veden jako stavební pozemek. Informace o územním plánu můžete získat na webových stránkách obce, na stavebním úřadě nebo v některých případech i online. V územním plánu se také dozvíte o možných omezeních a regulacích spojených se stavbou na daném pozemku, jako je například maximální zastavěná plocha, výška budovy, materiály a další.

a. Zjištění údajů z územního plánu

Údaje o územním plánu můžete získat prostřednictvím online nahlížení nebo osobní návštěvy na stavebním úřadě obce, kam pozemek spadá. Je důležité zjistit, zda je pozemek určen pro bydlení, nebo například pro občanskou vybavenost, lehkou výrobu atd. Pokud si nejste jisti ve čtení územního plánu, můžete se obrátit na stavební úřad, kde vám rádi poskytnou potřebné informace a poradenství.

b. Prověření zastavitelnosti pozemku

Zastavitelnost pozemku je klíčovým faktorem, který ovlivňuje možnosti stavby na daném pozemku. Zjistěte, jaká je maximální zastavěnost pozemku, jaký tvar a velikost domu je povolen, umístění na pozemku, sklon a tvar střechy, okna, dveře apod. Tato informace vám pomůže při rozhodování o vhodnosti pozemku pro váš stavební projekt.

2. Přístupová cesta a věcná břemena

Přístupová cesta je jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru stavebního pozemku. Zjistěte, zda ke kupovanému pozemku vede přijezdová cesta a hlavně to, zda ji budete moci do budoucna bez problémů využívat. Při prověření přístupové cesty je třeba zohlednit několik aspektů:

a. Vlastnictví přístupové cesty

Vlastnictví přístupové cesty je důležitým faktorem pro zajištění bezproblémového přístupu k pozemku. Pokud je cesta ve vlastnictví obce, města nebo státu, pravděpodobně budete mít vše v pořádku. V případě, že je vlastníkem někdo jiný, budete se muset domluvit na zřízení věcného břemene nebo odkoupení pozemku.

b. Věcná břemena a omezení

Věcná břemena mohou mít významný vliv na možnosti využití pozemku a na jeho hodnotu. Před koupí pozemku si zkontrolujte, zda na něm neváznou žádná věcná břemena, například právo chůze a jízdy, zástavní právo nebo exekuce. Tyto informace lze získat z výpisu z katastru nemovitosti.

3. Inženýrské sítě a přípojky

Inženýrské sítě, jako jsou elektřina, plyn, voda a kanalizace, jsou nezbytnou součástí stavebního pozemku. Zjistěte, zda jsou k pozemku přivedeny veškeré inženýrské sítě a zda jsou zkolaudované a vyvedené do piliřů a šachet na pozemku. Pokud nejsou sítě zkolaudované, zjistěte si, jaký je skutečný stav předpokládané výstavby a kolaudace. Doporučujeme také konzultovat situaci se stavebním úřadem a správcem sítí.

a. Zavedení inženýrských sítí

Pokud jsou inženýrské sítě již zavedeny na pozemek, máte vyhráno. V případě, že nejsou zavedeny, je třeba zjistit, jak by bylo náročné je přivést a jaké by byly finanční náklady spojené s jejich zavedením.

b. Stav a dokumentace inženýrských sítí

Prověřte si stav inženýrských sítí a jejich dokumentaci. Pokud nerozumíte technickým zápisům, přizvěte si projektanta, který vám pomůže s analýzou a poradenstvím.

4. Ochranná pásma, záplavové oblasti a další omezení

Při koupi pozemku je třeba zohlednit i případná ochranná pásma, záplavové oblasti nebo jiná omezení, která by mohla mít vliv na možnosti stavby na pozemku.

a. Ochranná pásma

Ochranná pásma se mohou nacházet u vodních toků, vedení elektrického napětí, dopravní infrastruktury apod. Tyto pásma obvykle zahrnují určitá omezení pro budoucí výstavbu. Je důležité zjistit, zda pozemek není zasažen ochranným pásmem nebo zda existují nějaká omezení související s výstavbou na pozemku.

b. Záplavové oblasti

Pokud se pozemek nachází v blízkosti řeky nebo jiného vodního toku, zjistěte, zda se nenachází v záplavové oblasti. Informace o záplavových oblastech lze získat na obecním úřadě, stavebním úřadě nebo u správců vodních toků. V záplavových oblastech může být stavba omezená nebo dokonce zakázána, a také může být problém s pojištěním nemovitosti.

5. Geologický a radonový průzkum

Geologický a radonový průzkum je důležitou součástí přípravy na výstavbu domu. Tyto průzkumy vám poskytnou informace o stavu podloží, únosnosti zeminy, přítomnosti radonu a dalších geologických faktorech, které by mohly ovlivnit výstavbu domu.

a. Geologický průzkum

Geologický průzkum zahrnuje zkoumání podloží, únosnosti zeminy, přítomnosti podzemní vody a dalších faktorů, které mohou ovlivnit výstavbu domu. Je důležité provést geologický průzkum před koupí pozemku, aby bylo možné předejít případným problémům s výstavbou domu.

b. Radonový průzkum

Radonový průzkum je zaměřen na zjištění přítomnosti radonu v zemi, což je radioaktivní plyn, který může mít negativní vliv na zdraví obyvatel domu. Přítomnost radonu se může lišit v závislosti na lokalitě a geologických podmínkách. Provádění radonového průzkumu před koupí pozemku vám umožní zjistit, zda je pozemek vhodný pro výstavbu domu z hlediska zdravotních rizik.

6. Orientace pozemku a světové strany

Orientace pozemku na světové strany je důležitým faktorem, který ovlivňuje komfort a energetickou náročnost budoucího domu. Zvažte následující aspekty:

a. Orientace na slunce

Uvažujte o orientaci pozemku na slunce, která ovlivňuje oslunění a tepelné zisky domu. Ideálně by obytná část domu měla být orientována na jih, aby byla co nejvíce osluněná během dne. To může snížit energetickou náročnost domu a zvýšit komfort bydlení.

b. Ochrana před větrem

Při výběru pozemku zohledněte také ochranu před větrem. Pozemek by měl být chráněn před silnými větry, které by mohly způsobit nepříjemnosti a zvýšit energetickou náročnost domu. Zvažte umístění stromů, keřů nebo jiných překážek, které by mohly sloužit jako ochrana před větrem.

7. Svažitost pozemku a terénní úpravy

Svažitost pozemku může ovlivnit náklady na výstavbu domu, proto je důležité ji zohlednit při výběru pozemku. Zvažte následující aspekty:

a. Rovný nebo mírně svažitý pozemek

Rovný nebo mírně svažitý pozemek je ideální pro výstavbu domu, protože umožňuje snadné a méně nákladné terénní úpravy. Svažitost by neměla přesáhnout 7 procent, což usnadní stavbu a zabezpečení domu.

b. Prudce svažitý pozemek

Prudce svažitý pozemek může zvýšit náklady na výstavbu domu, protože vyžaduje složitější terénní úpravy a zpevnění svahu. Při výběru pozemku s prudkým svahem zvažte, zda jsou výhody, jako je například výhled, dostatečné pro potenciální vyšší náklady na výstavbu.

8. Přístupová komunikace a dopravní infrastruktura

Přístupová komunikace a dopravní infrastruktura v okolí pozemku ovlivňují komfort a dostupnost vašeho budoucího domu. Zohledněte následující aspekty:

a. Kvalita přístupových cest

Zkontrolujte kvalitu přístupových cest k pozemku, které by měly být sjízdné a bezpečné po celý rok. V případě, že přístupová cesta není ve vhodném stavu, zvažte možnost její úpravy nebo zřízení nové cesty.

b. Dostupnost veřejné dopravy

Zvažte dostupnost veřejné dopravy v okolí pozemku. Veřejná doprava je užitečná pro snadnou přepravu nákupů, návštěv a dalších potřeb. Ujistěte se, že jsou v okolí pozemku dostupné autobusové, tramvajové nebo vlakové linky a zvažte možnost parkování pro hosty.

Pokud je pozemek blízko městských oblastí, zvažte také kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž. Výstavba domu v oblasti s vysokou hlučností nebo špatným ovzduším by mohla snižovat komfort bydlení a zvyšovat riziko zdravotních problémů.

9. Hydrogeologický a radonový průzkum

Hydrogeologický a radonový průzkum je důležitou součástí přípravy na výstavbu domu. Tyto průzkumy vám poskytnou informace o stavu podloží, únosnosti zeminy, přítomnosti radonu a dalších geologických faktorech, které by mohly ovlivnit výstavbu domu.

a. Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum zahrnuje zkoumání podloží, únosnosti zeminy, přítomnosti podzemní vody a dalších faktorů, které mohou ovlivnit výstavbu domu. Je důležité provést hydrogeologický průzkum před koupí pozemku, aby bylo možné předejít případným problémům s výstavbou domu.

b. Radonový průzkum

Radonový průzkum je zaměřen na zjištění přítomnosti radonu v zemi, což je radioaktivní plyn, který může mít negativní vliv na zdraví obyvatel domu. Přítomnost radonu se může lišit v závislosti na lokalitě a geologických podmínkách. Provádění radonového průzkumu před koupí pozemku vám umožní zjistit, zda je pozemek vhodný pro výstavbu domu z hlediska zdravotních rizik.

10. Vlastnictví a majetkové vztahy

Při koupi pozemku je třeba zohlednit vlastnictví a majetkové vztahy, které mohou ovlivnit možnosti výstavby a užívání pozemku.

a. Vlastnictví pozemku

Zjistěte, kdo je vlastníkem pozemku, zda není vlastníků více, případně zda na nemovitosti neváznou věcná břemena. Údaje o vlastnictví pozemku naleznete ve výpisu z katastru nemovitosti (listu vlastnictví).

b. Majetkové vztahy a omezení

Majetkové vztahy a omezení mohou mít vliv na možnosti využití pozemku a na jeho hodnotu. Před koupí pozemku si zkontrolujte, zda na něm neváznou žádná věcná břemena, například právo chůze a jízdy, zástavní právo nebo exekuce. Tyto informace lze získat z výpisu z katastru nemovitosti.

Závěr

Koupě stavebního pozemku je důležitým krokem při plánování výstavby vašeho vysněného domu. Je třeba pečlivě zvážit několik klíčových faktorů a provést důkladný průzkum, abyste se vyhnuli případným problémům a získali pozemek, který splní vaše očekávání a potřeby. Při výběru pozemku je důležité zohlednit územní plán, zastavitelnost, přístupové cesty, inženýrské sítě, geologické a radonové průzkumy, vlastnictví a majetkové vztahy, orientaci na světové strany, svažitost pozemku a další faktory, které mohou ovlivnit budoucí výstavbu a život v novém domě.

← Zpět na hlavní stranu