← Zpět na hlavní stranu

Jak na výpis z katastru nemovitostí: Důležité rady a tipy

Dům zapsaný v katastru nemovitostí

Jak na výpis z katastru nemovitostí a nahlížení do katastru nemovitostí online ?

Chcete získat výpis z katastru nemovitostí a nevíte jak na to? Přečtěte si tento článek a zjistěte, jak jednoduše a rychle toho dosáhnout.

Základní informace

  • Výpis z katastru nemovitostí je důležitým dokumentem, který potvrzuje vlastnictví a existenci nemovitosti.
  • Můžete si vybrat mezi osobní návštěvou katastrálního úřadu, využitím CzechPointu nebo online žádostí na webu katastru nemovitostí, abyste získali výpis.
  • Výpis z katastru nemovitostí (KN) obsahuje informace o vlastnictví, specifikaci nemovitosti a omezení vlastnického práva.
  • Pro důkladnou kontrolu je důležité zkontrolovat oddíly B, C a E, které poskytují detaily o nemovitosti, omezeních a historii vlastnictví.
  • Můžete využít dálkový přístup do katastru nemovitostí.

Potřebujete poradit s vyhledáním údajů z katastru nemovitostí? Neváhejte se na mne obrátit na tel. čísle 739 376 496, nebo e-mailu david.kondelka@bidli.cz

Co obsahuje výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí je důležitým dokladem vlastnictví a obsahuje řadu informací o dané nemovitosti. Při získávání výpisu existuje několik možností, ale nejdříve je dobré vědět, co výpis obecně zahrnuje. Výpis z katastru nemovitostí obsahuje informace o vedení katastru, katastrální evidenci a katastrální mapy.

Jedním z hlavních prvků výpisu je informace o vlastnictví. V tomto oddílu lze najít jméno a adresu vlastníka nemovitosti. Specifikace nemovitosti je dalším důležitým aspektem výpisu z katastru. Obsahuje popis a charakteristiku samotné nemovitosti, jako je její přesné umístění, plocha, druh pozemku a stavba na něm.

Omezení vlastnického práva jsou také důležité informace poskytované v rámci výpisu z katastru nemovitostí. Zahrnují například zástavní práva, předkupní právo, zákazy vlastnictví apod. Kontrola oddílů B, C a E je proto nezbytná, protože v těchto oddílech jsou detaily o nemovitosti, omezeních a historii vlastnictví.

Katastrální mapa

Katastrální evidence a katastrální mapy

Výpis z katastru nemovitostí také poskytuje informace o katastrální evidenci a katastrálních mapách. Katastrální evidence je systém vedení katastru, který zajišťuje zaznamenávání a uchovávání údajů o nemovitostech. Katastrální mapy jsou podkladem pro zápis a aktualizaci údajů v katastrální evidenci a slouží k přesnému určení hranic a polohy nemovitosti.

Získání výpisu z katastru nemovitostí je tedy klíčovým krokem při doložení vlastnictví a získání důležitých informací o nemovitosti. Ať už se rozhodnete navštívit katastrální úřad osobně, využít CzechPoint nebo podat online žádost na webu katastru nemovitostí, výpis vám poskytne nezbytné informace pro řadu účelů, jako je prodej, koupě nebo právní účely.

Jaký je postup pro vyhledávání v katastru nemovitostí online ?

Pokud často vyhledáváte informace v katastru nemovitostí, existuje možnost využít dálkový přístup k úplným údajům. Díky tomuto přístupu můžete získat potřebné informace online, bez nutnosti fyzické návštěvy katastrálního úřadu nebo kontaktních míst Czech Point. Dálkový přístup je obzvláště užitečný pro vlastníky nemovitostí, realitní makléře a právníky, kteří často potřebují aktuální informace o vlastnictví a specifikaci nemovitostí, ale cenné informace nabízí i kupujícím.

Pro využití dálkového přístupu je zapotřebí mít elektronický podpis a registrační účet na webu katastru nemovitostí. Poté se můžete přihlásit do systému a získat přístup k úplným údajům. Dálkový přístup vám umožní vyhledávat v katastru nemovitostí rychle a efektivně, a to z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.

Využití dálkového přístupu má také další výhody. Například můžete si uložit vyhledávané nemovitosti do seznamu oblíbených, abyste je měli snadno dostupné pro budoucí vyhledávání. Dálkový přístup vám také umožní tisknout výpisy z katastru nemovitostí a ukládat je ve svém počítači, což je užitečné při zpracování právních dokumentů nebo při jednání s bankou či stavebním úřadem.

Jak získat údaje z dálkového přístupu v katastru nemovitostí

  1. Získání zákaznického účtu dálkového přístupu do katastru nemovitostí.
  2. Přihlášení do systému pomocí elektronického podpisu a registračního účtu.
  3. Vyhledávání a prohlížení úplných údajů o nemovitostech.
  4. Ukládání a tisk výpisů z katastru nemovitostí.
  5. Uložení vyhledávaných nemovitostí do seznamu oblíbených pro snadný přístup.

Dálkový přístup k úplným údajům v katastru nemovitostí je jednoduchý a efektivní způsob, jak získat potřebné informace o vlastnictví a specifikaci nemovitostí. Pokud často pracujete s nemovitostmi, rozhodně stojí za to využít tuto možnost, která vám ušetří čas a úsilí.

nahlížení do katastru online

Služba nahlížení do katastru nemovitostí online

Další možností je využití služby nahlížení do katastru nemovitostí online. , které vám umožní jednoduché a rychlé nahlížení. Zde se nejprve přihlásíte prostřednictvím identity občana, zadáte potřebné údaje (katastrální území, číslo listu vlastnictví, údaje o parcelách apod.) a poté si přidáte LV do košíku a následujete instrukce k platbě. Poté si můžete stáhnout úplný výpis listu vlastnictví. Po zaplacení správního poplatku, jehož cena se pohybuje okolo 100 Kč, ale může to být i výrazně více, pokud list vlastnictví obsahuje např. mnoho bytových jednotek, vázne zde zástavní právo, exekuce apod. si můžete stáhnout úplný výpis z katastru nemovitostí.

Jaké údaje mohu získat z katastru nemovitostí ?

Část A: Vlastník nemovitosti – údaje o vlastníkovi nemovitosti

Část B: Nemovitosti – zde si můžete vyhledat parcelu, parcelní číslo, pozemek, informace o bytové jednotce apod.

Část B1: Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti – např. věcné břemeno chůze a jízdy zřízené na pozemku jiného vlastníka, které vám umožní využívat přístup k nemovitosti

Část C: Věcná práva zatěžující nemovitosti – zde patří např. věcná břemena, která při prodeji nemovitosti budou mít zpravidla negativní vliv na cenu (např. věcné břemeno užívání a dožití neumožní prodej nemovitosti s tím, aby osoba, pro kterou je věcné břemeno zřízeno, nemohla nemovitost dále užívat i po prodeji).

Část D: Poznámky a další údaje – zde jsou zapsány např. údaje o exekučních řízeních, nařízení předběžného opatření, zákaz zřídit zástavní právo k nemovitosti apod.

Část E: Nabývací tituly – v této části se vám zobrazí hlavně kupní smlouvy, informace o usnesení o dědickém řízení apod.

Část F: Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Závěr

Získání výpisu z katastru nemovitostí je důležité a existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Pro získání tohoto důležitého dokumentu lze využít několik možností, které jsou snadno dostupné. První možností je osobní návštěva katastrálního úřadu, kde můžete podat žádost o výpis z katastru nemovitostí. Další variantou je využití CzechPointu, kde si můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí přímo na místě. V neposlední řadě je zde také možnost žádat o výpis z katastru nemovitostí online přes webové stránky katastru nemovitostí.

Výpis z katastru nemovitostí je důležitým dokumentem, který slouží k doložení vlastnictví a existence nemovitosti. Obsahuje informace o vlastnictví, specifikaci nemovitosti a omezení vlastnického práva. Je důležité kontrolovat oddíly B, C a E v rámci výpisu, které poskytují detaily o nemovitosti, omezeních a historii vlastnictví. Tyto informace jsou nezbytné při prodeji, pronájmu nebo zajišťování úvěru na nemovitost.

Vedle tradičních způsobů získání výpisu z katastru nemovitostí existuje také možnost využít dálkový přístup k vyhledávání v katastru nemovitostí, nebo aplikace nahlížení do katastru nemovitostí. Tento postup je vhodný pro časté vyhledávání a umožňuje snadný přístup k potřebným informacím. Je to efektivní a pohodlný způsob pro získání potřebných údajů bez nutnosti osobního návštěvy katastrálního úřadu.

FAQ – Nejčastější otázky nejen na téma katastr nemovitostí online

Jaký je postup pro získání výpisu z katastru nemovitostí?

Existují různé možnosti pro získání výpisu z katastru nemovitostí. Můžete osobně navštívit katastrální úřad, využít služeb CzechPointu nebo si podat žádost online přes web katastru nemovitostí.

Co obsahuje výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí obsahuje informace o vlastnictví, specifikaci nemovitosti a omezení vlastnického práva. Je důležité zkontrolovat oddíly B, C a E, které poskytují detaily o nemovitosti, omezeních a historii vlastnictví.

Jaký je postup pro vyhledávání v katastru nemovitostí?

Pro vyhledávání v katastru nemovitostí můžete využít dálkový přístup nebo služby nahlížení do katastru online. Také můžete kontaktovat katastrální úřad, který vám může poskytnout další informace o vyhledávání v katastru nemovitostí.

Autor: David Kondělka

← Zpět na hlavní stranu