← Zpět na hlavní stranu

Jak získat energetický štítek domu: Vše, co potřebujete vědět o PENB


Energetický štítek domu
, známý také jako Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), je důležitým dokumentem, který poskytuje informace o energetické náročnosti a spotřebě energie konkrétního objektu. Na základě těchto údajů je budova zařazena do klasifikačních tříd energetické náročnosti. Pro získání energetického štítku je potřeba vyhledat platného energetického specialistu, který je oprávněn vystavit tento dokument. Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je k dispozici seznam certifikovaných energetických specialistů, který je pravidelně aktualizován.

Důležité poznámky

  • Energetický štítek poskytuje informace o energetické náročnosti a spotřebě energie domu.
  • Budovy jsou zařazovány do klasifikačních tříd energetické náročnosti na základě údajů z energetického štítku.
  • Pro získání energetického štítku je nutné se obrátit na platného energetického specialistu.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje seznam certifikovaných energetických specialistů.
  • Energetický štítek je důležitý především při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.
  • Při získávání energetického štítku je důležité mít projektovou dokumentaci domu nebo se obrátit na stavební úřad.
energetický štítek domu u novostavby

Kdo může průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vystavit?

Energetický štítek, známý také jako Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), může vystavit pouze osoba s certifikátem Ministerstva průmyslu a obchodu, která je považována za energetického specialistu.

Na ministerstvu je dostupný seznam certifikovaných energetických specialistů, který obsahuje aktuální informace o oprávněných odbornících. Při hledání energetického specialisty je důležité vybrat osobu, která má pověření pro energetickou certifikaci budov.

Energetický štítek může vystavit pouze osoba s certifikátem Ministerstva průmyslu a obchodu, která je považována za energetického specialistu.

Kdo o energetický štítek nemovitosti žádá?

Energetický štítek musí mít v požadovaných situacích k dispozici majitel konkrétní nemovitosti. Pokud jde o větší bytové jednotky nebo panelové domy, energetický štítek obstarává družstvo (BD) nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je důležité, aby správa BD, nebo SVJ správně plnila své povinnosti, neboť neposkytnutí energetického štítku může vést k sankcím.

Důležitost energetického štítku je nutná zejména při prodeji a pronájmu nemovitostí. Majitelé konkrétních nemovitostí musí zajistit, že energetický štítek je k dispozici a předložen potenciálním zájemcům. Pokud jde o bytové jednotky ve vlastnictví, musí správní organizace, jako je družstvo nebo společenství vlastníků jednotek, zajistit poskytnutí energetického štítku.

V případě nedodržení povinnosti poskytnout energetický štítek hrozí sankce. Správní orgán může udělit pokutu za porušení povinnosti mít energetický štítek při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

Nejjednodušší to bývá u novostaveb

Při stavbě nového domu nebo rekonstrukci je získání energetického štítku obvykle jednodušší. Velmi často se o to postará projektant nebo firma, která se podílí na realizaci stavby. V případě, že tato služba není zahrnuta ve výstavbě na klíč, je možné vyhledat energetického specialistu ve vašem okolí. Seznam platných energetických specialistů je k dispozici na MPO.

Energetický štítek u novostaveb je obvykle snadnější získat, protože ve fázi projektování a výstavby se dá přesně naplánovat vhodná izolace, vytápění a další faktory, které ovlivňují energetickou náročnost budovy. Projektant nebo firma na výstavbu na klíč mají často již zkušenosti s tím, jak získat energetický štítek a mohou zařídit jeho vystavení.

Pro ty, kteří se rozhodnou získat energetický štítek samostatně, je důležité vyhledat certifikovaného energetického specialistu. Seznam těchto odborníků je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Vybraný specialista provede posouzení energetické náročnosti budovy na základě informací o stavebních materiálech, izolaci, vytápění, chlazení a dalších faktorech. Získání energetického štítku je tak relativně rychlé a jednoduché.

ekologická novostavba

U starších budov to může být komplikovanější

Při získávání energetického štítku pro starší budovy se často setkáváme s určitými komplikacemi. Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje proces, je dostupnost projektové dokumentace domu. Pokud majitel nemá k dispozici kompletní projektovou dokumentaci, je nutné kontaktovat stavební úřad, který může poskytnout kopii potřebných dokladů.

Dále je často nezbytné provést zaměření budovy, které slouží k získání potřebných údajů, což většinou zahrnuje měření tloušťky izolace, určení typu vytápění a dalších parametrů, které jsou důležité pro výpočet energetické náročnosti budovy.

Je také důležité si uvědomit, že cena energetického štítku u starších budov může být vyšší než u novostaveb. To je dáno složitějším procesem získání potřebných dat a případně nutností provést zaměření. Přesná cena se však liší dle konkrétního energetického specialisty a rozsahu zaměření, proto je vhodné porovnat nabídky různých firem.

Je důležité si uvědomit, že i přes tyto komplikace je energetický štítek nezbytným dokumentem pro starší budovy. Poskytuje informace o energetické náročnosti a spotřebě energie, což je klíčové nejen pro majitele, ale také při případném prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

Jaká je cena energetického štítku?

Ceny za vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy se pohybují v řádu několika tisíc korun, přičemž cena závisí především na velikosti objektu. Pokud je potřeba provést zaměření budovy, může cena přesáhnout 10 tisíc korun. Přesná cena závisí na sazbě jednoho konkrétního energetického specialisty a je vhodné porovnat ceny různých firem.

Pro lepší představu o cenách energetického štítku uveďme příklady. Cena vypracování energetického štítku pro rodinný dům o velikosti 150 metrů čtverečních se obvykle pohybuje mezi 5 000 a 8 000 korunami. Pokud se jedná o větší budovy nebo komplexní projekty, jako jsou bytové domy, školy nebo nemocnice, cena energetického štítku může dosáhnout až 50 000 korun.

Přesné ceny a nabídky energetického štítku se mohou lišit v závislosti na regionu a konkrétních okolnostech. Je proto vhodné oslovit několik energetických specialistů a porovnat jejich nabídky a ceny.

Jak získat energetický štítek domu?

Pro získání energetického štítku domu je nezbytné kontaktovat certifikovaného energetického specialistu. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje seznam certifikovaných energetických specialistů, který je dostupný online. Tito odborníci mají pověření Ministerstva a jsou schopni vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy.

Po vybrání vhodného energetického specialisty je nutné se s ním domluvit na provedení posouzení energetické náročnosti budovy. Na základě informací o stavebních materiálech, izolaci, vytápění, chlazení a dalších faktorech energetický specialista vypracuje průkaz energetické náročnosti budovy.

Získání energetického štítku je nezbytné zejména při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Energetická třída budovy je důležitým faktorem při stanovení ceny a může ovlivnit zájem potenciálních kupujících. Proto je vhodné mít průkaz energetické náročnosti k dispozici již při inzerování nemovitosti.

Platnost PENB

PENB se stanoví na základě vyhodnocení podkladových dokumentů a požadavků stanovených vyhláškou a jeho platnost je 10 let. Změny v průběhu desetileté platnosti PENB se řeší posouzením dosavadního stavu a případným zvýšením nebo snížením energetické třídy budovy. Energetický štítek je třeba vyvěsit na viditelném místě v budově a také jej majitel budovy musí předložit nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy.

Závěr

Energetický štítek domu, známý také jako Průkaz energetické náročnosti budovy, je důležitým nástrojem pro hospodaření s energií a snižování dopadu na životní prostředí. Poskytuje informace o energetické účinnosti a spotřebě energie konkrétního domu, což pomáhá majitelům a uživatelům budov optimalizovat jejich energetickou náročnost.

Získání energetického štítku vyžaduje spolupráci s odborně vyškoleným energetickým specialistou, který je pověřen příslušným ministerstvem. Tito specialisté provádějí posouzení budovy na základě různých faktorů, včetně stavebních materiálů, izolace, vytápění a chlazení. Na základě těchto informací vystavují energetický štítek, který hodnotí energetickou účinnost budovy a navrhuje možná zlepšení.

Energetický štítek domu je nejvíce důležitý při prodeji a pronájmu nemovitosti. Potenciální kupci mají zájem o informace o energetické třídě budovy, která může ovlivnit cenové nastavení a provozní náklady. Energetický štítek také podporuje snižování dopadu na životní prostředí, což je další důvod, proč je důležité ho mít k dispozici.

Využití energetického štítku domu představuje efektivní způsob, jak plánovat a optimalizovat energetickou spotřebu budovy. Pomáhá majitelům a uživatelům vytvořit energicky účinnější prostředí a snižovat náklady na energie. Zároveň přispívá ke snižování emisí uhlíku a ochraně životního prostředí. Je tedy důležité, aby majitelé nemovitostí měli tento dokument k dispozici a využívali ho při řízení a plánování svých budov.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Jak získat energetický štítek budovy?

Pro získání energetického štítku domu je potřeba kontaktovat certifikovaného energetického specialistu, který je pověřen Ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam platných specialistů je k dispozici na stránkách ministerstva.

Kdo může energetický štítek nemovitosti vystavit?

Energetický štítek může vystavit pouze osoba s certifikátem MPO, která je považována za energetického specialistu. Na ministerstvu je dostupný seznam certifikovaných energetických specialistů.

Kdo o energetický štítek žádá?

O energetický štítek žádá vlastník konkrétní nemovitosti, zejména při prodeji nebo pronájmu. V případě větších bytových jednotek nebo panelových domů obstarává energetický štítek družstvo nebo společenství vlastníků jednotek.

Nejjednodušší to bývá u novostaveb?

Ano, u novostavby je získání energetického štítku obvykle jednodušší. Často se o to postará projektant domu nebo firma, která se podílí na realizaci stavby.

U starších budov to může být komplikovanější?

Ano, u některých starších budov může být získání energetického štítku složitější. Je důležité mít k dispozici projektovou dokumentaci domu. V případě nedostupnosti nebo nekompletnosti dokumentace je nutné kontaktovat stavební úřad.

Na kolik energetický štítek vyjde?

Ceny za vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy se pohybují v řádu několika tisíc korun. Přesná cena PENB závisí na velikosti objektu a sazbě jednoho konkrétního energetického specialisty.

Jak získat energetický štítek domu?

Abyste získali energetický štítek domu, musíte se obrátit na certifikovaného energetického specialistu. Seznam platných specialistů je dostupný na www.mpo.cz.

Jaký je význam energetického štítku domu?

Energetický štítek domu je důležitým dokumentem pro plánování a hospodaření energií. Poskytuje informace o energetické účinnosti a spotřebě energie konkrétního domu. Také podporuje snižování dopadu na životní prostředí.

Autor: David Kondělka

← Zpět na hlavní stranu