← Zpět na hlavní stranu

Průvodce: Jak zjistit majitele pozemku v České republice

Uvažujete o koupi pozemku, ale nevíte, jak zjistit majitele pozemku? Čtěte dále a získáte potřebné informace. Pokud si nebudete vědět rady, ozvěte se. Rád Vám pomohu 🙂

Rodinný dům na pozemku

Existuje několik způsobů, jak zjistit majitele pozemku v České republice. Jeden z nejjednodušších způsobů je použít server mapy.cz nebo webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Na mapy.cz stačí vyhledat pozemek a kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné použít portál Nahlížení do katastru nemovitostí.

Dalším způsobem je použití aplikace iKatastr, která je spojena se stránkami ikatastru.cz. Tato aplikace umožňuje získat informace o majitelích nemovitostí na základě polohy.

Důležité je také uvést, že na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné získat list vlastnictví za poplatek. Tento list obsahuje údaje o souhrnu nemovitostí v daném katastrálním území.

Existuje také seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, který je dostupný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento seznam obsahuje zapomenuté pozemky a budovy, které mají neznámé nebo nedostatečně identifikované majitele.

Celkově tedy existuje několik způsobů, jak zjistit majitele pozemku v České republice, včetně použití mapy.cz, aplikace iKatastr, nahlížení do katastru nemovitostí a seznamů nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Klíčové body článku:

 • Existuje několik způsobů, jak zjistit majitele pozemku v České republice.
 • Použití serveru mapy.cz a webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je jedním z možných způsobů.
 • Aplikace iKatastr umožňuje získání informací o majitelích pozemků na základě polohy.
 • Český úřad zeměměřičský a katastrální poskytuje listy vlastnictví za poplatek.
 • Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je dostupný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Využití serveru mapy.cz a webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Jeden z nejjednodušších způsobů je použít server mapy.cz nebo webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Na mapy.cz stačí vyhledat pozemek a kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Zobrazí se vám možnost zjistit informace o majiteli pozemku.

Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné použít portál Nahlížení do katastru nemovitostí. Zde můžete zadat informace o pozemku, jako je adresa nebo parcelní číslo, a získat informace o majiteli. Portál poskytuje přesné a aktuální údaje z katastru nemovitostí.

Na mapy.cz stačí vyhledat pozemek a kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné použít portál Nahlížení do katastru nemovitostí.

Takto můžete snadno a rychle zjistit majitele pozemku v České republice pomocí serveru mapy.cz nebo webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Je to přehledný a efektivní způsob, jak získat informace o majitelích nemovitostí.

Použití aplikace iKatastr

Dalším způsobem je použití aplikace iKatastr, která je spojena se stránkami ikatastru.cz. Tato aplikace je velmi užitečným nástrojem pro zjišťování majitelů nemovitostí na základě polohy. Stačí zadat požadovanou lokalitu nebo konkrétní pozemek do aplikace a zobrazí se vám informace o majitelích a vlastnících nemovitostí v dané oblasti.

Aplikace iKatastr je velmi přehledná a snadno použitelná. Vyhledávání majitelů pozemků je rychlé a efektivní. Navíc, aplikace umožňuje detailní zobrazení mapy s přesnými hranicemi pozemků a dalšími důležitými informacemi. Můžete si tak prohlédnout i okolní nemovitosti a jejich majitele.

Jak použít aplikaci iKatastr:

 • Stáhněte si aplikaci iKatastr a nainstalujte ji na svůj mobilní telefon nebo tablet.
 • Spusťte aplikaci a vyhledejte požadovanou lokalitu nebo pozemek.
 • Přihlaste se např. pomocí bankovní identity, nebo dálkového přístupu, popř. zadejte captcha kód.
 • Zobrazí se vám detailní informace o majitelích a vlastnících nemovitostí v dané oblasti.
 • Pokud máte konkrétní dotazy nebo potřebujete další informace, můžete se obrátit na Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Pro zjištění vlastníka nemovitosti, ať už přes CUZK, nebo iKatastr, je nutno se přihlásit např. pomocí bankovní identity, kódu captcha, nebo třeba dálkového přístupu. Bez tohoto přihlášení se vám údaje o majiteli nezobrazí.

Jak zjistit majitele pozemku

List vlastnictví z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Důležité je také uvést, že na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné získat list vlastnictví za poplatek (50 Kč/1 stránka). Tento list obsahuje údaje o souhrnu nemovitostí v daném katastrálním území.

Při získávání listu vlastnictví je třeba vědět, že kromě poplatku za samotný list vlastnictví můžou být účtovány i další poplatky za konkrétní informace, jako například výpisy z katastru nemovitostí nebo výpisy z evidenčního systému nemovitostí.

 • Pro získání listu vlastnictví je třeba navštívit příslušný katastrální úřad, nebo si jej stáhnout dálkově přes webové stránky CUZK.
 • Platbu za list vlastnictví je možné provést buď hotově na místě v katastrálním úřadu, platební kartou, nebo převodem na účet

Je třeba mít na paměti, že při žádosti o list vlastnictví je nutné uvést identifikační údaje dotyčné nemovitosti, jako je katastrální území, číslo parcely nebo popisné číslo nemovitosti. Tyto údaje jsou nezbytné pro správné zadání žádosti a následné poskytnutí požadovaného listu vlastnictví.

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Existuje také seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, který je dostupný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento seznam obsahuje zapomenuté pozemky a budovy, které mají neznámé nebo nedostatečně identifikované majitele.

V tomto seznamu můžete najít nemovitosti, které nebyly správně zaevidovány v katastru nemovitostí. To může být způsobeno například změnou vlastníka, která nebyla nahlášena, nebo chybou v evidenci. Seznam také obsahuje nemovitosti, u kterých nebylo možné identifikovat vlastníka, například kvůli neplatnému vlastnickému titulu nebo neznámé adrese majitele.

Pro majitele nemovitostí je důležité pravidelně kontrolovat tento seznam, aby se ujistili, že jsou všechny jejich nemovitosti správně zaevidovány a mají platné vlastnické tituly. V případě, že majitel najde svou nemovitost na seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků, měl by se obrátit na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a podat potřebné návrhy na upřesnění evidence vlastnictví.

Co dělat, když se vaše nemovitost nachází na seznamu?

 1. Zkontrolujte, zda jsou všechny údaje o vlastnictví správně uvedeny.
 2. Konfrontujte seznam s vašimi vlastnickými tituly a dalšími důkazy o vlastnictví.
 3. Veškeré nesrovnalosti a nedostatky ohlaste Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a požádejte o aktualizaci evidence.
 4. Postupujte podle pokynů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a spolupracujte při vyřizování případu.

Je důležité, abyste jako majitel nemovitosti byli informováni o případných nedostatcích ve vlastnickém právu a přijali opatření k jejich řešení. Zajištění správné evidence vlastnictví nemovitosti je klíčové pro ochranu vašich práv a zájmů.

pozemek na prodej

Shrnutí možností, jak zjistit majitele pozemku:

 1. Využití serveru mapy.cz a webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního
 2. Použití aplikace iKatastr a nahlížení do katastru nemovitostí
 3. Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí

Současná digitální doba nabízí různé možnosti pro zjištění majitele pozemku v České republice. Využití moderních technologií a online zdrojů, jako je server mapy.cz, webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a aplikace iKatastr, umožňují efektivní a snadné zjišťování majitelů pozemků. Při hledání majitele pozemku však nezapomeňte i na tradiční zdroje informací, jako je nahlížení do katastru nemovitostí a seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. S těmito možnostmi budete mít přehled o majitelích pozemků a budete moci s jistotou jednat a rozhodovat v souladu s potřebami.

Jak zjistit majitele pozemku pomocí katastru nemovitostí

Na mapy.cz stačí vyhledat pozemek a kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Tím se zobrazí informace o daném pozemku, včetně údajů o majiteli. Další možností je využití aplikace iKatastr, která umožňuje zadání polohy a získání informací o majitelích nemovitostí v dané oblasti. Důležité je také uvést, že na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné nahlížet do katastru nemovitostí. Tím lze získat detailní informace o pozemku, včetně údajů o majiteli.

Jak zjistit majitele pozemku pomocí katastru nemovitostí:

 • Vyhledejte pozemek na mapy.cz a klikněte na něj pravým tlačítkem myši.
 • Použijte aplikaci iKatastr, zadáním polohy získáte informace o majitelích nemovitostí v dané oblasti.
 • Nahlížením do katastru nemovitostí na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního získáte detailní údaje o pozemku, včetně majitele.

Je vždy dobré mít na paměti, že webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního obsahují další užitečné informace, jako je možnost získání listu vlastnictví za poplatek, a seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Zjišťování majitele pozemku v České republice je tedy možné různými způsoby, a tyto zdroje vám mohou v tom pomoci.

Výhody použití aplikace iKatastr při zjišťování majitele pozemku.

Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné použít portál Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato služba umožňuje jednoduché vyhledávání majitelů pozemků na základě polohy. Všem uživatelům je k dispozici aplikace iKatastr, která přináší celou řadu výhod při hledání majitele nemovitosti.

Aplikace iKatastr nabízí pohodlné a rychlé zobrazení informací o majiteli pozemku. Stačí zadat polohu a aplikace zobrazí veškerá dostupná data, včetně jména, kontaktních údajů a dalších relevantních informací. Díky tomu je možné rychle a efektivně zjistit majitele nemovitosti.

Další výhodou aplikace iKatastr je možnost zobrazení detailních mapových podkladů a možnost orientace v terénu. Uživatelé mohou využít různé mapové vrstvy, které jim pomohou lépe pochopit prostorové vztahy a umístění pozemku. To jim usnadní hledání majitele nemovitosti a získání relevantních informací.

V neposlední řadě je aplikace iKatastr přehledná a snadno ovladatelná. Uživatelé se nemusí zabývat složitými procesy, stačí zadat požadované údaje a aplikace jim poskytne výsledky. To ušetří čas a zjednoduší celý proces zjišťování majitele pozemku.

Cena listu vlastnictví

Důležité je také uvést, že na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné získat list vlastnictví za poplatek. Tento list poskytuje podrobné informace o vlastnictví pozemku, včetně jména majitele, velikosti pozemku a dalších souvisejících údajů.

Při požadavku na list vlastnictví je nutné provést platbu, která zahrnuje poplatek za zpracování žádosti a vydání samotného listu. Výše poplatku se může lišit v závislosti na rozsahu žádosti a požadovaných informacích.

Základní informace o ceně listu vlastnictví

 • Cena za vystavení listu vlastnictví se pohybuje v rozmezí cca100 až 500 Kč.
 • Poplatek se platí převážně formou bankovního převodu či platební kartou.
 • Po úhradě poplatku je žádost zpracována a list vlastnictví je vydán v elektronické nebo tištěné podobě.

„Získání listu vlastnictví od Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je jednou z účinných cest, jak zjistit majitele pozemku a získat potřebné informace o nemovitosti.“

Je důležité si uvědomit, že cena listu vlastnictví se může měnit v závislosti na aktuálních tarifech Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Před podáním žádosti je proto vhodné zkontrolovat platný poplatek na oficiálních stránkách úřadu.

Význam seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Tento seznam obsahuje zapomenuté pozemky a budovy, které mají neznámé nebo nedostatečně identifikované majitele. Je to důležitý nástroj, který pomáhá úřadům identifikovat neznámé majitele a řešit vlastnické a majetkové otázky. Seznam poskytuje přehled nemovitostí, u kterých existuje právní nejistota nebo problémy s vlastnickými právy. Takové nemovitosti mohou být zdrojem různých právních sporů a komplikací. Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků umožňuje úřadům identifikovat tyto problémové nemovitosti a přijmout opatření k jejich vyřešení. Identifikace a určení vlastníků pomáhá zajistit právní jistotu a zabezpečit vlastnická práva.

Tento seznam je spravován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jeho cílem je zabezpečit a chránit majetková práva a zajistit transparentnost vlastnických vztahů. Díky tomu mají vlastníci možnost zjistit, zda se na seznamu nevyskytuje jejich nemovitost a případně se přihlásit jako vlastníci.

Výhody seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků:

 • Pomáhá předejít právním sporům a komplikacím spojeným s nejistotou vlastnických práv.
 • Zajišťuje transparentnost a jistotu vlastnických vztahů.
 • Umožňuje identifikovat a řešit problémové nemovitosti s neznámými nebo nedostatečně identifikovanými majiteli.
 • Pomáhá zajistit právní jistotu a ochranu majetkových práv.
 • Dává možnost vlastníkům zjistit, zda se jejich nemovitost nachází na seznamu a případně se přihlásit jako vlastníci.

S ohledem na význam seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků je důležité, aby majitelé nemovitostí pravidelně prověřovali, zda se jejich nemovitost nenachází na seznamu. V případě, že se na seznamu objeví, je vhodné se obrátit na příslušné úřady a upravit vlastnické vztahy pro zajištění právní jistoty a ochrany majetku.

Shrnutí možností zjišťování majitele pozemku v České republice

Celkově existuje několik způsobů, jak zjistit majitele pozemku v České republice, včetně použití mapy.cz, aplikace iKatastr, nahlížení do katastru nemovitostí a seznamů nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Jeden z nejjednodušších způsobů je použít server mapy.cz nebo webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Na mapy.cz stačí vyhledat pozemek a kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné použít portál Nahlížení do katastru nemovitostí.

Dalším způsobem je použití aplikace iKatastr, která je spojena se stránkami ikatastru.cz. Tato aplikace umožňuje získat informace o majitelích nemovitostí na základě polohy.

Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je také možné získat list vlastnictví za poplatek. Tento list obsahuje údaje o souhrnu nemovitostí v daném katastrálním území.

V neposlední řadě existuje i seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí, který je dostupný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento seznam obsahuje zapomenuté pozemky a budovy, které mají neznámé nebo nedostatečně identifikované majitele.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Jaké jsou nejjednodušší způsoby, jak zjistit majitele pozemku v České republice? Jeden z nejjednodušších způsobů je použít server mapy.cz nebo webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Na mapy.cz stačí vyhledat pozemek a kliknout na něj pravým tlačítkem myši. Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního je možné použít portál Nahlížení do katastru nemovitostí.

Jak mohu použít aplikaci iKatastr pro zjištění majitele nemovitosti? Aplikace iKatastr je spojena se stránkami ikatastru.cz. Stačí zadat polohu nemovitosti a aplikace poskytne informace o majitelích na základě této polohy.

Jak mohu získat list vlastnictví a za jakých podmínek? List vlastnictví je možné získat na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního za poplatek. Tento list obsahuje údaje o souhrnu nemovitostí v daném katastrálním území.

Existuje seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí? Ano, na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je dostupný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí. Tento seznam obsahuje zapomenuté pozemky a budovy, které mají neznámé nebo nedostatečně identifikované majitele.

Existují další způsoby, jak zjistit majitele pozemku v České republice? Ano, existují další způsoby zjišťování majitele pozemku v České republice, včetně použití mapy.cz, aplikace iKatastr, nahlížení do katastru nemovitostí a seznamů nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Jak můžu zjistit majitele pozemku pomocí katastru nemovitostí? Pokud chcete zjistit majitele pozemku pomocí katastru nemovitostí, můžete využít portál Nahlížení do katastru nemovitostí na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Jaké jsou výhody použití aplikace iKatastr pro zjišťování majitele pozemku? Použití aplikace iKatastr přináší výhody jako zadání polohy nemovitosti pro získání informací o majitelích a rychlé vyhledávání v databázi.

Kolik stojí list vlastnictví a jak lze platit? Cena listu vlastnictví je stanovena Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním a je nutné za něj zaplatit poplatek. Platba je možná podle pokynů úřadu.

Jaký je význam seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí? Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí je důležitým zdrojem informací o zapomenutých pozemcích a budovách s neznámými nebo nedostatečně identifikovanými majiteli. Tento seznam je dostupný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Mohu získat shrnutí možností zjišťování majitele pozemku v České republice? Ano, v závěrečné části článku najdete shrnutí možností, jak zjistit majitele pozemku v České republice.

Autor: David Kondělka

← Zpět na hlavní stranu