← Zpět na hlavní stranu

Zastavitelnost pozemku: Proč ovlivňuje rychlost prodeje

Zastavitelnost pozemku je důležitým faktorem při vlastnictví, koupi nebo prodeji pozemku v České republice. Pozemky se dělí na různé druhy, jako jsou zastavěné plochy, zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy a další.

Informace o konkrétním pozemku, včetně jeho výměry, poloze, parcelním čísle, vlastnících a omezení vlastnického práva, lze získat v katastru nemovitostí. Nicméně, samotný katastr nemovitostí nedokáže poskytnout informaci o zastavitelnosti pozemku.

Pro zjištění funkčního využití pozemku je nutné nahlédnout do územního plánu obce, ve které se pozemek nachází. V případě, že pozemek není v územním plánu veden jako stavební, je stále možné požádat o změnu územního plánu ve prospěch výstavby.

mapa zastavitelnost pozemku

Důležité body

  • Zastavitelnost pozemku je důležitý faktor při vlastnictví, kupování nebo prodeji pozemku v České republice.
  • Informace o zastavitelnosti pozemku lze získat částečně v katastru nemovitostí a hlavně pak územním plánu obce.
  • Katastr nemovitostí poskytuje informace o výměře, poloze a vlastnictví pozemku, avšak nezahrnuje informace o zastavitelnosti.
  • Pro zastavitelnost je rozhodující územní plán, který stanovuje funkční využití pozemků.
  • Pokud není pozemek v územním plánu veden jako stavební, lze požádat o změnu územního plánu.

Rozdíl mezi pozemkem a parcelou

Je důležité rozlišovat mezi pojmy pozemek a parcela. Pozemek je část zemského povrchu, která je oddělena od sousedních částí nějakou hranicí, jako je vlastnictví, katastrální území nebo způsob využití. Pozemek může tvořit jedna parcela nebo soubor několika parcel. Parcela je konkrétní část pozemku, která je vymezena v katastrální mapě a je označena parcelním číslem.

Parcela může být buď stavební, což znamená, že je vedená jako zastavěná plocha nebo nádvoří, nebo pozemková, což znamená, že není určena pro zástavbu. Rozdíl mezi pozemkem a parcelou je tedy v jejich využití a měřítku. Pozemky mohou být rozděleny na menší části, které jsou označeny jako parcely, a ty mohou mít různé funkční využití podle územního plánu obce.

Je důležité si uvědomit, že katastr nemovitostí není zdrojem informací o zastavitelnosti pozemku. Pro získání této informace je nutné konzultovat aktuálně platný územní plán obce.

Při plánování využití pozemku je proto důležité mít na paměti rozdíl mezi pozemkem a parcelou a konzultovat příslušné územní plány a předpisy.

Jak zjistit zastavitelnost pozemku

Pro hledání informací o zastavitelnosti pozemku je klíčové se seznámit s územním plánem obce, ve které se daný pozemek nachází. Územní plán obsahuje informace o tom, které části území jsou vyhrazené pro zástavbu a jaké funkční využití mají. Zastavitelné plochy jsou v územním plánu přesně vyznačeny, čímž je možné snadno identifikovat, zda je daný pozemek vhodný pro stavbu.

Je důležité si uvědomit, že informace o zastavitelnosti pozemku nelze získat pouze z katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí poskytuje informace o vlastnictví, poloze a parcelním čísle pozemku, ale neobsahuje detailní údaje o jeho zastavitelnosti. Proto je nezbytné konzultovat platný územní plán, který poskytuje přesné informace o tom, zda je pozemek veden jako stavební parcela.

Při zjišťování zastavitelnosti pozemku je také vhodné kontaktovat místní stavební úřad. Stavební úřad může poskytnout další detaily a specifická omezení týkající se výstavby na daném pozemku. Je důležité dodržovat platné územně plánovací dokumenty a konzultovat případné dodatečné požadavky nebo podmínky s místními úřady. Tím se zajistí správné a legální postupování při plánování a realizaci stavby na daném pozemku.

Než koupíte pozemek pro výstavbu rodinného domu, přesvědčte se, že dle územního plánu na něm skutečně rodinný dům můžete postavit.

stavba na pozemku

Jak může zastavitelnost pozemku ovlivnit prodej?

Jak může zastavitelnost pozemku ovlivnit prodej? Hned z několika důvodů: 1. Omezení stavebního potenciálu: Pokud je pouze malá část pozemku zastavitelná, může to znamenat, že není možné na ní postavit budovu nebo objekt. A to odradí kupující se zájmem o výstavbu rodinného domu. 2. Omezení využití: Zastavitelná plocha může být omezena určitým účelem využití, například jako zemědělská půda, rekreační prostor nebo zóna s omezením výstavby. 3. Finanční náklady: Pokud je zastavitelná plocha pozemku v současné době nepoužívaná nebo nevyužitá, může být nutné provést určité přípravy a zásahy, aby byla připravena pro výstavbu nebo jiné využití. Tyto náklady jsou v dnešní době vysoké a takové pozemky jsou vhodnější spíše pro developery, než pro koncové klienty. 4. Regulační omezení: V některých případech mohou existovat regulační omezení, která ovlivňují zastavitelnou plochu pozemku, například výšková omezení, plánovaná infrastruktura nebo ochrana životního prostředí. 5. Potenciální rizika: Pokud je zastavitelná plocha v exponované oblasti nebo v blízkosti rizikových faktorů, jako jsou záplavy, může to rovněž ovlivnit kupce při jejich rozhodování.

Závěr

Zastavitelnost pozemku je velmi důležitým faktorem při vlastnictví, prodeji nebo nákupu pozemků v České republice. Informace o zastavitelnosti pozemku lze získat prostřednictvím územního plánu obce. Při plánování výstavby je důležité konzultovat místní stavební úřad a dodržovat platné územně plánovací dokumenty.

Je nezbytné dbát na ochranu zemědělské půdy a ochranu přírody při zastavování pozemků, abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí. Při výstavbě je důležité respektovat platné regulace a vyhnout se trvalé ztrátě půdy. V případě potřeby lze podat žádost o změnu územního plánu, pokud je žádoucí změnit funkční využití pozemku.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Jaké jsou druhy pozemků v České republice?

Pozemky se dělí na různé druhy, jako jsou zastavěné plochy, zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy a další.

Co je to územní plán?

Územní plán je dokument, který stanovuje, jaké části území jsou určeny pro zástavbu a jaké funkční využití mají.

Co je to parcela?

Parcela je konkrétní část pozemku, která je vymezena v katastrální mapě a označena parcelním číslem.

Jak zjistit zastavitelnost pozemku?

Pro zjištění zastavitelnosti pozemku je potřeba nahlédnout do územního plánu obce, ve které se pozemek nachází.

Co dělat, pokud je pozemek v územním plánu veden jako nezastavitelný?

V případě, že pozemek není v územním plánu veden jako stavební, je stále možné požádat o změnu územního plánu ve prospěch výstavby.

Je katastr nemovitostí zdrojem informace o zastavitelnosti pozemku?

Ne, katastr nemovitostí nedokáže poskytnout informaci o zastavitelnosti pozemku. Pro získání této informace je nutné konzultovat aktuálně platný územní plán obce (naleznete jej buď na internetu, nebo se obraťte na odbor územního plánování).

Jak získat informace o výměře, poloze a vlastnících pozemku?

Informace o konkrétním pozemku, včetně jeho výměry, poloze, parcelním čísle, vlastnících a omezení vlastnického práva, lze získat v katastru nemovitostí.

Co je to stavební parcela?

Stavební parcela je parcela, která je vedená v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha nebo nádvoří.

Co je to pozemková parcela?

Pozemková parcela je parcela, která není vedená v katastru nemovitostí jako určená pro zástavbu.

Co je důležité při výstavbě na pozemku?

Při plánování výstavby je vhodné být v kontaktu s místním stavební úřad a dodržovat platné územně plánovací dokumenty.

Autor: David Kondělka

← Zpět na hlavní stranu